Výkony organizácie ZAaRES v 41. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu 41. týždňa (5. - 11. októbra 2020).

➡️ Kosenie ulíc: Národná, Nám. SNP, Nám. Š. Moyzesa, Skuteckého, Šoltésovej, Kollárova, Tr. SNP, Tatranská
➡️ Kosenie cintorínov: Kremnička, Sásová, Šalková, Uľanka
➡️ Hrabanie ulíc: Národná, Nám. SNP, Nám. Š. Moyzesa, Skuteckého, Šoltésovej, Kollárova, Horná, Tatranská, Mlynská, Buková, Na Čiertolí, Na Úbočí,
➡️ Údržba kvetinových záhonov: odstránenie letničiek, príprava záhonov a vysadenie dvojročiek a cibuľovín – Námestie slobody, Parčík OÚNZ, Nám. SNP, Poľná, Sládkovičova, Kremnička, Krematórium
➡️ Orezy: MŠ 9. mája, Lazovná, Tr. SNP 70 – 74, Starohorská 43, výchovné rezy drevín ul. Mateja Bela, orezy živých plotov Jilemnického, Švermova, 29. augusta, Ružová ihrisko
➡️ Výsadba stromov: 3 kusy Tr. SNP, 4 kusy Skuteckého
➡️ Opravy a údržba mobiliáru: výroba a montáž oplotenia pred MsÚ, dezinfekcia pieskovísk – centrum a Sídlisko, DI Slnečná 20 – oprava poškodeného kolotoča, DI Park pod Pamätníkom SNP – oprava poškodenej hojdačky pre hendikepované deti, DI Pieninská 25 – výmena tabule s prevádzkovým poriadkom (vandalizmus), DI Radvanská 29 – odstránenie zdemolovanej lavičky, Nám Ľ. Štúra – oprava poškodenej lavičky, Tulská a Internátna – oprava poškodených lavičiek, DI Bernolákova 11 – výmena poškodeného pieskoviska za nové, MŠ prof. Sáru – montáž a osadenie meteorologickej stanice