Výkony organizácie ZAaRES v 38. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu 38. týždňa (14. septembra  - 20. septembra 2020)

➡️ Kosenie ulíc: Slnečná, Internátna, Havranské, Cesta na amfiteáter, Ďumbierska, Chabenecká, Beskydská, Fatranská, Gerlachovská, Iliašska cesta, Pršianska terasa, Jazmínova a Mestský park.
➡️ Hrabanie ulíc: Internátna, Golianova, Na Uhlisku, Mičinská cesta, Hviezdoslavova, Na Starej tehelni, Chabenecká, Beskydská, Fatranská, Ďumbierska, Gerlachovská.
➡️ Orezy živých plotov: Mestský park.
➡️ Orez krov a stromov: Radvanská 26, Švermova 4, Fatranská, Javornícka.
➡️ Dokončenie terénnych úprav na detskom ihrisku Družby pri potoku.
➡️ Detské ihrisko Rakytovce - osadenie nového herného prvku, opičej dráhy.
➡️ Osadenie nového herného prvku, opičia dráha v materskej škole Kremnička.
➡️ Oprava lavičiek na Huštáku a na železničnej stanici.
➡️ Detské ihrisko Družby pri materskej škole - zasypanie jamy po neznámom páchateľovi.
➡️ Dezinfekcia pieskovísk: Pieninská 21, Pieninská 25, Magurská nad Jelšovým hájikom, Magurská 29, Magurská 61, Krivánska 12, Javornícka 17, Javornícka 45, Rudohorská pri opornom múre, Starohorská oproti Bile, Sitnianska, Strážovská 4, Beskydská 1-5, Ďumbierska, Gerlachovská, Ružová, Kalinčiakova 20, Podháj 31-41, Podháj 60, Jilemnického pri MŠ, Nešporova 6.