Výkony organizácie ZAaRES v 36. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu 36. týždňa (31. augusta  - 06. septembra 2020)

 

➡️ Kosenie ulíc: Horné záhrady, Cesta k nemocnici, Senická cesta, Hronské predmestie, Belušova, Na Uhlisku, Jesenského, Okružná, Rudohorská, Sitnianska, cintorín Uľanka.
➡️ Hrabanie ulíc: Mládežnícka, Družby, Komenského, senická cesta, Rudohorská, Sitnianska.
➡️ Orezy živých plotov: MŠ Šalgotarjánska, Spojová pri základnej škole, časť ulice Jilemnického.
➡️ Orez krov a stromov: Švermova 1- 17, Krivánska, Tatranská.
➡️ Oprava oplotenia na športovom ihrisku na Ďumbierskej 10, zváranie poškodených stĺpikov a výmena pletivového oplotenia.
➡️ Detské ihrisko Spiderman Ďumbierska ul.- oprava herných prvkov, šmýkačky, vahadlovej hojdačky a nové nátery. Dokončenie z minulého týždňa.
➡️ Detské ihrisko Magurská 23 - oprava lavičiek a kolotoča.
➡️ Detské ihrisko Mládežnícka 43 – výmea sedátiek na reťazovej hojdačke.
➡️ Dezinfekcia pieskovísk Goilanova pri škôlke, Jesenského, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Podháj 39, Podháj 60, Poľná 27, Rakytovce, Bernolákova 11, Bernolákova 30, Bernolákova 40, Radvanská 8, Radvanská 29.