Výkony organizácie ZAaRES v 34. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu tretieho augustového týždňa (17.  - 23. augusta 2020).

➡️ Kosenie ulíc: Severná, Bakossova, Skuteckého, Šoltésovej, Lazovná, Katovná, Družby, Pieninská, Magurská, Kráľovohoľská, Pod Jesenským vŕškom, časť Rudlovskej cesty
➡️ Hrabanie ulíc: Hronská, Šalkovská cesta, Mieru, Poľovnícka, Jiráskova, Ľupčianska, Na Graniari, Školská, Azalková, Astrová, Poľná, Kalinčiakova, Kráľovohoľská, Tatranská
➡️ Kosenie s hrabaním: RKC cintorín a cintorín v Kremničke, MŠ Kremnička a Tulská
➡️ Kosenie detských ihrísk (navyše oproti plánovaným kosbám): Chabenecká
➡️ Orezy: orez stromov Bakossova 31, orezy živých plotov Sládkovičova, Poľná, Malachovská cesta, Pieninská
➡️ Opravy a údržba mobiliáru: DI Tulská 93 (Spiderman) - kompletná výmena piesku a dezinfekcia pieskoviska, DI Magurská 69 – výmena starého kolotoča za nový, MŠ Horná – výmena starého kolotoča za nový, MŠ Šalgotarianská - opravy zhnitého domčeka na hranie, MŠ 29 augusta – rekonštrukcia rámu na pieskovisko, DI Mestský park – rekonštrukcia starých herných prvkov, MŠ prof. Sáru – osadenie pružinových hojdačiek na nové miesto
➡️ Dezinfekcia pieskovísk: pieskoviská na Fončorde