Výkony organizácie ZAaRES v 29. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu tretieho júlového týždňa.
 
V 29. týždni sa vykonali nasledovné práce:
➡️ Kosenie ulíc: Jesenského, Golianova, 9. mája, Viestova, Hviezdoslavova, Hronské predmestie, Radvanská, Bernolákova, stredový pás Rudohorská, začala sa kosiť Javornícka a Karpatská
➡️ Kosenie a hrabanie ulíc: Jilemnického, Wolkerova, Nešporova, kpt. Nálepku, Sadová, Gorkého, Švermova, THK
➡️ Hrabanie ulíc: Ľ. Ondrejova, Kolárova, Skuteckého, Šoltésovej, Bakossova, Cesta k nemocnici
➡️ Kosenie detských ihrísk (navyše oproti plánovaným kosbám): Gerlachovská, Magurská 23, Magurská 61, Magruská 69, Pieninská 21, Pieninská 25, Tatranská 59, Tatranská 98, Šalková, Jegorovova, Oremburská, Tr. SNP
➡️ Kosenie areálov materských škôl: Tr. SNP, Tulská, Cesta k nemocnici
➡️ Kosenie cintorínov: Podlavice, Sásová
➡️ Orezy živých plotov na uliciach: Švantnerova, Národná, Jilemnického, Krivánska
➡️ Orezy stromov: Gerlachovská, Jelšový háj, Čerešňová
➡️ Inštalácia ochranných tubusov na kmene stromov
➡️ Ošetrovanie kvetinových záhonov na území mesta
➡️ Dezinfekcia všetkých pieskovísk v Sásovej
➡️ Oprava lavičiek na Slnečnej ulici
➡️ Oprava a údržba mobiliáru v areáli materských škôl Šalgotariánska a Sásovská cesta