,,Vtáčí chodníček Severná"

V priebehu dní 29.4. 2021 – 1.5. 2021 sa naši zamestnanci zúčastnili na otváraní náučného chodníka ,,Vtáčí chodníček Severná“.

Naši zamestnanci prispeli najmä odborným poradenstvom a dohľadom, čo zahŕňalo vytyčovanie jednotlivých miest výsadby a odborné rady, ktoré boli doplnené názornou ukážkou spôsobu výsadby drevín. Pri tejto akcii sa vysadilo 44 ks drevín, z ktorých 11 ks poskytol ZAaRES formou náhradnej výsadby.