Údržba verejnej zelene

Zimnej údržbe drevín sa venujú všetky naše strediská.

V tomto období, sa naši zamestnanci naďalej venujú najmä údržbe krov, ktorá spočíva v zmladzovacích a presvetľovacích rezoch, odstraňovaniu polámaných konárov zo stromov.
Po veterných dňoch sa venujeme zvýšeným kontrolám stromov. Okrem bežnej údržby krov sme sa venovali aj ošetreniam živých plotov, ktoré v nutných prípadoch bolo kvôli bežnej pravidelnej údržbe potrebné o niečo znížiť ako napr. na uliciach Ďumbierska a Chabenecká.