Starotlivosť o zeleň v letných mesiacoch

Kvôli zvýšeným teplotám a nižšej intenzite zrážok, sme zvýšili intenzitu polievania mladších vysadených drevín a záhonov.

Na niektorých miestach, ktoré sú výrazne vystavené priamemu slnečnému žiareniu, sme inštalovali zavlažovacie vaky. Tie udržujú vlhkosť v okolí dreviny. Vaky môžete vidieť napr. pri drevinách vysadených popri Hrone.

Partneri

 Mesto Banská Bystrica