Starostlivosť o živé ploty

Kosby prebiehajú naplno. Preklenuli sme sa do druhej polovice prvej kosby, ale taktiež sa kontinuálne venujeme starostlivosti o dreviny a to platí aj pre živé ploty.

V meste Banská Bystrica evidujeme viac ako 8 000 bežných metrov živých plotov. Nájdeme ich v princípe v každom „kúte“ mesta od centra po okrajové časti mesta. Živým plotom môžeme nazývať také usporiadanie vegetácia krov a stromov, ktoré v plnej miere zaplnia určitý pásový priestor a tým vytvoria nepriechodnú bariéru. V živých plotoch môžeme nájsť rôzne kry či dreviny. V najväčšom zastúpení v meste nájdeme s listnáčov vtáčí zob ´Ligustrum sp.´, dráč sp. ´Berberis sp. ´, krušpán sp. ´Buxus sp. ´ svíd sp. ´Cornus sp.´ a ihličnany najmä tis sp. ´Taxus sp.´. Živé ploty plnia viacero funkcií, okrem základných ako zadržanie vody, prachu či znižovanie hluku, plnia čiastočne i funkciu biokoridoru, rovnako poskytujú domov pre rôzne druhy zvierat. Sú skrýšou aj loviskom. Pre nás ľudí tvoria tiež akési hranice križovatiek a chodníkov. Našli sme v nich i estetickú krásu, preto sa o ne musíme pravidelne starať. Rez živých plotov začína spravidla v máji a konči v októbri, v závislosti od klimatických podmienok. Väčšinu sa nám v ZAaRES-e podarí ošetriť dva krát ročne. Frekventované miesta, pod ktorými myslíme križovatky, priechody pre chodcov, sídliská, ale aj centrum mesta režeme 3 až 4x ročne v závislosti od klimatických podmienok. Na rez živých plotov a živých stien využívame motorové stroje - plotostrihy. Starostlivosť o živé ploty zahŕňa aj odstraňovanie nežiadúcich náletov rastúcich v živých plotoch.