kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznam k zrealizovanému zrezaniu stromu v Mestskom parku

Oznam k zrealizovanému zrezaniu stromu v Mestskom parku

Vplyvom víkendového dažďa a vetra sa z javora (Acer pseudoplatanus) odlomila asi 1/3 koruny a spadla na trávnikové plochy Mestského parku. Odlomenîm značnej časti koruny stromu došlo k výraznej destabilizácii predmetnej dreviny! Na drevinu je platné výrubové rozhodnutie - avšak na výrubovom rozhodnutí je na žiadosť tretieho sektora zakomponovaná podmienka ponechania torza dreviny a aj konkrétne u predmetnej dreviny č 447. Na  základe poškodenia dreviny a potenciálneho ohrozenia ľuďí prechádzajúcich Mestským parkom, ZAaRES zrealizoval zrezanie dreviny na torzo.

30.08.2018 22:02