Neporiadok na pieskoviskách

Prosíme návštevníkov detských ihrísk, hlavne rodičov, o udržiavania poriadku na pieskoviskách.
 
Ráno ich totiž často nachádzame neupratané a nezakryté. Od roku 2019 pri každom pieskovisku postupne umiestňujeme bedničky na uloženie hračiek. Ich cieľom je udržiavať poriadok na pieskoviskách, čo nám zase pomáha rýchlejšie ich dezinfikovať.
Tu je pár nepísaných pravidiel:
✅ hračky pri odchode po sebe odložiť do bedničky na to určenej,
✅ ak podvečer odchádzam posledný, zakryjem pieskovisko plachtou,
✅ prosíme, aby rodičia nenosili z domu na pieskoviská poškodené a nekompletné (vyradené) hračky,
✅ do bedničiek nepatria veľké objemné hračky.
Ďakujeme za pochopenie.