Kosenie prícestnej zelene

ZAaRES kosí aj prícestnú zeleň.

Prícestná zeleň je spravidla trávnatá plocha, ktorá nadväzuje na koniec vozovky či chodníka. Mnohokrát tvorí výplň rôznych odvodňovacích trás či svahov. Spravidla sa kosí na 2 až 4m široký pás. V križovatkách a na miestach, kde je potrebné zvýšiť prehľadnosť je kosená prícestná zeleň na širšie. Prícestná zeleň je z ekologického pohľadu veľmi žiadúca, pretože zachytáva prach a mikro-častice, ktoré produkujú autá. Taktiež vie zmierniť hluk a plní mnohé ďalšie funkcie. Nevýhodou prícestnej zelene je, že pri jej zlej údržbe znižuje viditeľnosť ciest a najmä križovatiek. Preto sa prícestná zeleň kosí 2 až 3-krát ročne (v závislosti od vývoja vegetácie). V ZAaRES-e na to využívame mulčovacie zariadenie, ktoré je pripojené na kolesový traktor. V roku 2018 sa nám podarilo vďaka čerpaniu Eurofondov a príspevku mesta Banská Bystrica zaobstarať nový kolesový traktor rovnako aj nové mulčovacie zariadenie ktoré u nás v ZAaRES-e ľudovo označujeme „cepák“. Konkrétne ide o značku kolesového traktora ZETOR typu PROXIMA, a mulčovacie zariadenie od firmy MTM TECH s.r.o typu TPH M TR. Toto zariadenie dáva do chodu vývodový hriadeľ traktora. Ten poháňa hydraulické čerpadlo, ktoré následne uvádza do chodu mulčovacie zariadenie. Na samotné mulčovanie má toto zariadenie akési „kladivká“, ktoré vysokou rýchlosťou trávu rozsekajú na drobné kúsky. „Cepák“ vo veľkej miere využívame aj na „boj“ proti inváznym rastlinám. V priložených fotografiách je bližšie zachytený tento stroj pri práci.

Robíme to pre vás ZAaRES.