Jarná výsadba skončila

Na jar sme vysadili 171 stromov a 152 krov.

Výsadby prebehli či už ako náhradná výsadba, teda výsadba stromov a krov namiesto vypílených alebo odumretých stromov, ale aj ako dosadenie na nových lokalitách. Taktiež sme sa podieľali na participatívnej akcii „sto stromov“. Veríme, že sme tým prispeli k zelenšiemu a zdravšiemu mestu.

Aktuálne sme so sadením stromov a krov skončili. Pokračovať budeme na jeseň. Momentálne sa plne venujeme kosbám.