kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Prosíme občanov, aby rešpektovali zákaz vstupu na jazero v areáli Plážového kúpaliska. Hrúbka ľadu zatiaľ nie je dostatočná na bezpečné korčuľovanie. Keď bude ľad dostatočne hrubý, budeme o tom informovať.

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Prebieha zasnežovanie Areálu zimných športov.

Informácia o priebehu kosieb počas 33. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 33. týždňa

V 33. týždni (13.08. - 19.08.2018) sme pokosili ulice Trieda SNP II, Národná, Tulská I, Trieda Hradca Králové I Starohorská a Ružová. V priebehu posledných dvoch týždňov sa pokosili aj cintoríny Nám. Š. Moysesa (RKC), Centrálny cintorín, Urnový háj, Rakytovce, Kremnička, Iliaš, Jakub, Kostiviarska.

   

21.08.2018 08:28