Harmonogram prác v 8. týždni 2023

V 8. týždni (20.02.2023 - 26.02.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce : 

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta ku smrečine (garáže)  presvetlovací a zmladzovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
Povstalecká výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Jegorovova výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Poľná presvetlovacie a zmladzovacie rezy krov
MŠ Šalgotariánska výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Drienková výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Tatranská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Kráľovohoľská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia