Harmonogram prác v 8. týždni 2021

V 8. týždni (22.2.2021 - 28.2.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Parčík OÚNZ rez globóznych javorov
Skuteckého rez globóznych javorov
Timravy rez globóznych javorov
Jesenského rez globóznych javorov
Hviezdoslavova zmladzovací a presvetľovací rez krov
Viestova zmladzovací a presvetľovací rez krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Tulská 37 - 45 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Bernoláková zmladzovací a presvetľovací rez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sásovská cesta zmladzovací a presvetľovací rez krov
Kostiviarska cesta zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!