Harmonogram prác v 7. týždni 2021

V 7. týždni (15.2.2021 - 21.2.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP zmladzovací a presvetľovací rez krov
Mestský park výrub stromov podľa výrubového rozhodnutia
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Slnečná 44-54 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tulská 37 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Radvanská-Bernoláková zmladzovací a presvetľovací rez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sásovská cesta zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!