Harmonogram prác v 6. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 6. týždni (05.02.2024 - 11.02.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Pod Urpínom výrub podľa právoplatného povolenia
Partizánska cesta výrub podľa právoplatného povolenia
Československej armády zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Jilemnického zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Wolkerova zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ďumbierska nakladanie a odvoz BRO
Beskydská nakladanie a odvoz BRO
Ružová nakladanie a odvoz BRO
Magurská výrub podľa právoplatného povolenia