Harmonogram prác v 6. týždni 2020

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Slnečné stráne  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Na Karlove  výrub suchých stromov a odstránenie náletov
 Stredisko 422   
 Moskovská 23  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Internátna 25-35  ošetrenie cestnej zelene
 Fončorda, Radvaň  výruby podľa platného výrubového rozhodnutia
 Stredisko 423  
 Starohorská  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Sásová  výruby podľa platného výrubového rozhodnutia

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !