Harmonogram prác v 50. týždni 2020

V 50. týždni (7.12.2020 - 13.12.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park hrabanie lístia
Tr. SNP II hrabanie lístia
Severná - Bakossova ošetrovanie drevín rezom
kvetinové záhony dovoz čečiny a zakrývanie záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Oremburská hrabanie lístia
stredisko 422 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
kvetinové záhony dovoz čečiny a zakrývanie záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Strážovská hrabanie lístia
Tatranská hrabanie lístia
MŠ Strážovská výsadba stromov
Rudohorská príprava pôdy nového záhonu a vysadenie dvojročiek a cibuľovín

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!