Harmonogram prác v 49. týždni 2022

V 49. týždni (05.12.2022 - 11.12.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Skuteckého výsadba drevín
Trieda SNP výsadba drevín
Trieda SNP zber lísta
Trieda SNP ošetrovanie drevín rezom 
29. augusta výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Viestova výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Laskomerská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Mestský park zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Družby výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Mládežnícka ošetrovanie drevín rezom 
Jazmínová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Krematórium výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Centrálny cintorín Krematórium výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Kráľovohoľská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Ružová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Krivánska výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia