Harmonogram prác v 49. týždni 2019

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 ul. 29. augusta  ošetrenie zelene
 Stredisko 422   
 THK 31-33  ošetrenie zelene
 Fočorda  orez drevín pre zimnú údržbu
 Radvaň  orez drevín pre zimnú údržbu
 Stredisko 423  
 Krivánska 12  výrub suchého stromu
 Tatranská bývalá ZŠ   ošetrenie zelene popri oplotení

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !