kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

Harmonogram prác v 49. týždni 2019

Harmonogram prác v 49. týždni 2019

V 49. týždni (2.12.2019 - 8.12.2019 ) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 ul. 29. augusta  ošetrenie zelene
 Stredisko 422   
 THK 31-33  ošetrenie zelene
 Fočorda  orez drevín pre zimnú údržbu
 Radvaň  orez drevín pre zimnú údržbu
 Stredisko 423  
 Krivánska 12  výrub suchého stromu
 Tatranská bývalá ZŠ   ošetrenie zelene popri oplotení

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

02.12.2019 10:22