Harmonogram prác v 48. týždni 2020

V 48. týždni (23.11.2020 - 29.11.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Nám. SNP kosenie so zberom lístia
Nám. Š. Moyzesa kosenie so zberom lístia
Tr. SNP kosenie so zberom lístia
Mestský park kosenie so zberom lístia
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Radvanská hrabanie lístia
Urnový háj hrabanie lístia
Centrálny cintorín hrabanie lístia
Pamätník Kremnička ošetrovanie drevín rezom
Mládežnícka 7 orez stromov pomocou HP 14
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Beskydská kosenie a hrabanie lístia
Fatranská kosenie a hrabanie lístia

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!