Harmonogram prác v 47. týždni 2020

V 47. týždni (16.11.2020 - 22.11.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP kosenie so zberom lístia
Mestský park kosenie so zberom lístia
MŠ 9. mája dokosenie a hrabanie trávnikov
Rímskokatolícky cintorín výrub suchej tuje
Tr. SNP ošetrovanie ruží
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská kosenie trávnikov
Oremburská kosenie trávnikov
Podháj dokosenie a hrabanie trávnikov
Urnový háj hrabanie lístia
Centrálny cintorín hrabanie lístia
Mládežnícka 7 orez stromov pomocou HP 14
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
Stredisko 423   Plánovaný výkon
MŠ Magurská vyhrabanie a odvoz lístia
Chabenecká kosenie a hrabanie lístia
Ďumbierska kosenie a hrabanie lístia
Hlboká orez stromov a krov
Karpatská 5 orez stromu pomocou HP 14

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!