Harmonogram prác v 45. týždni 2020

V 45. týždni (2.11.2020 - 8.11.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Park pod pamätníkom kosenie trávnikov
Bakossova dokosenie trávnikov
T. Vansovej hrabanie pokosenej trávy a lístia
M. Rázusa hrabanie pokosenej trávy a lístia
Rímskokatolícky cintorín hrabanie lístia
Cintorín Podlavice hrabanie lístia
Mlynská orez stromov pomocou HP 14
ČSA 26 orez javora pomocou HP 14
garáže Smrečina orez stromov pomocou HP 27
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Kalinčiakova dokosenie trávnikov
Nám. Ľ. Štúra kosenie trávnikov
Podháj kosenie trávnikov
Radvanská hrabanie pokosenej trávy a lístia
Bernolákova hrabanie pokosenej trávy a lístia
Urnový háj hrabanie lístia
Centrálny cintorín hrabanie lístia
Mládežnícka 7 orez stromov pomocou HP 14
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
Jilemnického 9 orez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
MŠ Strážovská kosenie trávnikov
MŠ Magurská kosenie trávnikov
MŠ Karpatská kosenie trávnikov
Hlboká orez stromov a krov
Karpatská 5 orez stromu pomocou HP 14

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!