Harmonogram prác v 41. týždni 2022

V 41. týždni (10.10.2022 - 16.10.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Park pod pämatníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Rímsko katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Národná rez živých plotov
OÚNZ rez živých plotov
Národná výsadba dvojročiek a cibuľovín
Parčík OÚNZ výsadba dvojročiek a cibuľovín
Námestie SNP výsadba dvojročiek a cibuľovín
Tajovského - kruhový objazd výsadba dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
Havranské kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotariánska kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové rez živých plotov
Sládkovičova výsadba dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská hrabanie trávnikov
Tatranská rez živých plotov