Harmonogram prác v 4. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 4. týždni (22.01.2024 - 28.01.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bellušova výrub podľa právoplatného povolenia
Na Uhlisku výrub podľa právoplatného povolenia
Tr. SNP výrub podľa právoplatného povolenia
Československej armády zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská výrub podľa právoplatného povolenia
MŠ Tulská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Trieda Hradca Králové výrub podľa právoplatného povolenia
Trieda Hradca Králové zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Krivánska zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov