Harmonogram prác v 4. týždni 2020

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Tr. SNP I a II  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Slnečné stráne  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Stredisko 422   
 THK  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Stredisko 423  
 Starohorská-Kosodrevina  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín

 

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !