Harmonogram prác v 39. týždni 2020

V 39. týždni (21.9.2020 - 27.9.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mlynská kosenie trávnikov
Buková kosenie trávnikov
Na Čiertolí kosenie trávnikov
Na úbočí kosenie trávnikov
Lipová dokosenie a hrabanie trávnikov
Limbová dokosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová dokosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká dokosenie a hrabanie trávnikov
ul. 9. mája hrabanie pokosenej trávy
Viestova hrabanie pokosenej trávy
Mestský park hrabanie pokosenej trávy
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Tulská kosenie trávnikov
THK kosenie trávnikov
Spojová hrabanie pokosenej trávy
Slnečná hrabanie pokosenej trávy
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka kosenie trávnikov
Karpatská kosenie trávnikov
Javornícka orezy krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!