Harmonogram prác v 38. týždni 2020

V 38. týždni (14.9.2020 - 20.9.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park kosenie trávnikov
Lipová kosenie trávnikov
Limbová kosenie trávnikov
Gaštanová kosenie trávnikov
Povstalecká kosenie trávnikov
ul. 9. mája hrabanie pokosenej trávy
Hviezdoslavova hrabanie pokosenej trávy
Viestova hrabanie pokosenej trávy
Cesta na amfiteáter kosenie trávnikov
Mestský park rez živých plotov
Mestský park ošetrenie trvalkových záhonov
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Jilemnického I. kosenie trávnikov
Spojová kosenie a hrabanie pokosenej trávy
THK kosenie trávnikov
Internátna kosenie trávnikov
Sadová kosenie trávnikov
Spojová hrabanie pokosenej trávy
Slnečná dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
kpt. Nálepku orez brezy a jarabiny
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka kosenie trávnikov
Ďumbierska dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
Chabenecká dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
Gerlachovská dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
Fatranská dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
Javornícka orezy krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!

Partneri

 Mesto Banská Bystrica