Harmonogram prác v 37. týždni 2022

V 37. týždni (12.9.2022 - 18.9.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Golianova kosenie a hrabanie trávnikov 
Jesenského kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
Terézie Vansovej hrabanie trávnikov
M. Rázusa hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Nešporova kosenie a hrabanie trávnikov
Nové Kalište kosenie a hrabanie trávnikov
Gorkého kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
Mladých budovateľov kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Beskydská kosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská - kosodrevina kosenie a hrabanie trávnikov

Partneri

 Mesto Banská Bystrica