Harmonogram prác v 36. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 36. týždni (04.09.2023 - 10.09.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Golianova kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Bellušova kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Boženy Nemcovej kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Na Uhlisku kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Na starej teheli kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Pod Urpínom kosenie veľkými a lankovými kosačkami
lokalita Banská Bystrica polievanie výsadby
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Oreburská kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Družby kosenie veľkými a lankovými kosačkami
lokalita Fončorda/Radvaň polievanie výsadby
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Starohorská kosenie veľkými a lankovými kosačkami
"kosodrevina" extenzívna plocha kosenie veľkými a lankovými kosačkami
lokalita Sásová polievanie výsadby