Harmonogram prác v 36. týždni 2020

V 36. týždni (31.8.2020 - 6.9.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Kollárova kosenie trávnikov
Horné záhrady kosenie trávnikov
Cesta k nemocnici kosenie trávnikov
Cesta na amfiteáter kosenie trávnikov
Senická cesta kosenie trávnikov
Komenského hrabanie pokosenej trávy
Mestský park rez živých plotov
T. Vansovej ošetrenie záhona ruží
M. Rázusa ošetrenie záhona ruží
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna kosenie trávnikov
Sadová kosenie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie pokosenej trávy
Okružná hrabanie pokosenej trávy
Družby hrabanie pokosenej trávy
Mládežnícka hrabanie pokosenej trávy
Šalgotarjánska kosenie extenzívnych plôch
kpt. Nálepku orez brezy a jarabiny
MŠ Šalgotarjánska rez živých plotov
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská kosenie trávnikov
Jelšový háj kosenie trávnikov
Inovecká kosenie trávnikov
Cintorín Uľanka kosenie trávnikov
Krivánska orez javora
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!