Harmonogram prác v 33. týždni 2021

V 33. týždni (16.8.2021 - 22.8.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Národná kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Námestíe Štefana Moyzesa kosenie a hrabanie trávnikov
Horná kosenie a hrabanie trávnikov
SKuteckého kosenie a hrabanie trávnikov
Šoltésovej kosenie a hrabanie trávnikov
Rímsko-katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP hrabanie trávnikov
Kuzmányho kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP rez živých plotov
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Pršianska cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Medená kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka - extenzívne plochy hrabanie trávnikov
Oremburská - extenzívne plochy hrabanie trávnikov
Radvanská hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska hrabanie trávnikov
Švermova rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Kapitána Jaroša kosenie a hrabanie trávnikov
Marka Čulena kosenie a hrabanie trávnikov
Rudelinova kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Bánošom kosenie a hrabanie trávnikov
Strmá kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská - extenzývne plochy kosenie a hrabanie trávnikov
Krivánska hrabanie trávnikov
Kráľovohoľská hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská rez živých plotov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!