Harmonogram prác v 33. týždni 2020

V 33. týždni (10.8.2020 - 16.8.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Hronská kosenie trávnikov
Šalkovská cesta kosenie trávnikov
ul. Mieru kosenie trávnikov
Poľovnícka kosenie trávnikov
Jiráskova kosenie trávnikov
Ľupčianska kosenie trávnikov
Severná kosenie trávnikov
Trieda SNP hrabanie pokosenej trávy
Jegorovová hrabanie pokosenej trávy
Na Graniari hrabanie pokosenej trávy
Školská hrabanie pokosenej trávy
Azalková hrabanie pokosenej trávy
Astrová hrabanie pokosenej trávy
Rímsko-katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
ĽŠ Umenia - Kapitulská orez pagaštanu
Na Uhlisku 16-18 orez stromov
ul. 9. mája výrub suchého stromu
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská hrabanie pokosenej trávy
Oremburská kosenie trávnikov
Mládežnícka kosenie trávnikov
Družby kosenie trávnikov
Poľná kosenie trávnikov
Internátna dohrabanie pokosenej trávy
Švermova 1-17 orez krov
Sládkovičova rez živých plotov
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská kosenie trávnikov
Kráľovohoľská kosenie trávnikov
Pieninská kosenie trávnikov
Tatranská rez živých plotov
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!