Harmonogram prác v 31. týždni 2020

V 31. týždni (27.7.2020 - 2.8.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie trávnikov
Mestský park kosenie trávnikov
MŠ Buková kosenie trávnikov
MŠ Na Starej tehelni kosenie trávnikov
MŠ Lazovná kosenie trávnikov
MŠ Horná kosenie trávnikov
MŠ prof. Sáru kosenie trávnikov
Cintorín Senica kosenie trávnikov
Limbová kosenie trávnikov
Gaštanová dokosenie a hrabanie trávnikov
Javorová dokosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká dokosenie a hrabanie trávnikov
Lipová dokosenie a hrabanie trávnikov
Belušova hrabanie pokosenej trávy
ul. 9. mája dohrabanie pokosenej trávy
Hviezdoslavova hrabanie pokosenej trávy
Viestova hrabanie pokosenej trávy
Nám. Slobody orez hrabov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská kosenie trávnikov
Oremburská kosenie trávnikov
Nová kosenie trávnikov
MŠ Družby kosenie trávnikov
MŠ Nová kosenie trávnikov
Internátna hrabanie pokosenej trávy
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská hrabanie pokosenej trávy
Bernolákova hrabanie pokosenej trávy
Nám. Ľ. Štúra hrabanie pokosenej trávy
Jilemnického rez živých plotov
lokalita strediska 422 orez krov a stromov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie trávnikov
MŠ Tatranská kosenie trávnikov
MŠ Sásovská cesta kosenie trávnikov
Starohorská hrabanie pokosenej trávy
Strážovská hrabanie pokosenej trávy
Krivánska rez živých plotov
lokalita strediska 423 orez krov a stromov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!