Harmonogram prác v 30. týždni 2021

V 30. týždni (26.7.2021 - 31.7.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
PPP SNP kosenie trávnikov
Kollárova kosenie a hrabanie trávnikov
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká kosenie a hrabanie trávnikov
Javorová kosenie a hrabanie trávnikov
Lipová kosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová kosenie a hrabanie trávnikov
Limbová kosenie a hrabanie trávnikov
Hronské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Terézie Vansovej kosenie a hrabanie trávnikov
M. Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov
Komenského kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Majer kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Podlavice kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na Lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
Na Uhlisku dokosenie a hrabanie trávnikov
Golianova dokosenie a hrabanie trávnikov
Jesenského dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Krematórium  kosenie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Zelená kosenie a hrabanie trávnikov
Tichá kosenie a hrabanie trávnikov
Havranské  kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov
Oremburská kosenie a hrabanie trávnikov
THK kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Radvanská 26 kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná hrabanie trávnikov
Švermova  hrabanie trávnikov
Družby hrabanie trávnikov
Mládežnícka rez živých plotov
Wolkerova rez živých plotov
Slnečná rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Fatrasnká kosenie a hrabanie trávnikov
Chabenecká kosenie a hrabanie trávnikov
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Beskydská kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Karpatská 3 kosenie a hrabanie trávnikov
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
Mladých budovatelov kosenie a hrabanie trávnikov
Cintrorín Sásovská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Magurská rez živých plotov
Tatranská 86-96 rez živých plotov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!