Harmonogram prác v 30. týždni 2020

V 30. týždni (20.7.2020 - 26.7.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Belušova kosenie trávnikov
Hronské predmestie kosenie trávnikov
Gaštanová kosenie trávnikov
Limbová kosenie trávnikov
Javorová kosenie trávnikov
Povstalecká kosenie trávnikov
Lipová kosenie trávnikov
Golianova hrabanie pokosenej trávy
Jesenského hrabanie pokosenej trávy
ul. 9. mája hrabanie pokosenej trávy
Hviezdoslavova hrabanie pokosenej trávy
Viestova hrabanie pokosenej trávy
Cintorín Šalková kosenie trávnikov
Cintorín Skubín kosenie trávnikov
MŠ 9. mája orez orgovánov
Nám. Slobody orez hrabov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna kosenie trávnikov
Tulská kosenie trávnikov
Kyjevské námestie kosenie trávnikov
Trieda Hradca Králové dokosenie, hrabanie pokosenej trávy
Radvanská hrabanie pokosenej trávy
Bernolákova hrabanie pokosenej trávy
Nám. Ľ. Štúra hrabanie pokosenej trávy
Okružná hrabanie pokosenej trávy
Jilemnického rez živých plotov
lokalita strediska 422 orez krov a stromov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská kosenie trávnikov
Strážovská kosenie trávnikov
Javornícka dokosenie, hrabanie trávnikov
Karpatská dokosenie, hrabanie trávnikov
Cintorín Kostiviarska kosenie trávnikov
Cintorín Jakub kosenie trávnikov
Krivánska rez živých plotov
lokalita strediska 423 orez krov a stromov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!