Harmonogram prác v 3. týždni 2022

V 3. týždni (17.1.2022 - 23.1.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Park pod Pamätníkom SNP odstraňovanie suchých/zlomených konárov z drevín
TRSNP 1 presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
ČSA presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnicka presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Karpatská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!