Harmonogram prác v 3. týždni 2021

V 3. týždni (18.1.2021 - 24.1.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Šalková - Hronská ulica zmladzovací a presvetľovací rez krov
Severná výrub suchých stromov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Slnečná 36 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Internátna 23 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tulská 10 zmladzovací a presvetľovací rez krov
stredisko 422 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská zmladzovací a presvetľovací rez krov
Cintorín Jakub zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!