Harmonogram prác v 29. týždni 2022

V 29. týždni (18.7.2022 - 24.7.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Štadlerovo nábrežie kosenie a hrabanie trávnikov
Vajanského námeste kosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova kosenie a hrabanie trávnikov
Honské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Štefánikovo nábrežie kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova rez živých plotov
29. augusta rez živých plotov
Hungaria rez živých plotov
Trieda SNP rez živých plotov
Námestie Štefana Moyzesa rez živých plotov
lokalita širšie centrum mesta vyplievanie záhonov
Námestie SNP výsadba záhonov
kataster Banská Bystrica polievanie
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
Hutná kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova rez živých plotov
lokalita Fončorda vyplievanie záhonov
lokalita Radvaň, Fončorda polievanie
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita Sásová rez živých plotov
lokalita Sásová vyplievanie záhonov
lokalita Sásová polievanie