Harmonogram prác v 29. týždni 2021

V 29. týždni (19.7.2021 - 25.7.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Na Uhlisku kosenie a hrabanie trávnikov
Golianova kosenie a hrabanie trávnikov
Jesenského kosenie a hrabanie trávnikov
Mestský park kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája dokosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta dokosenie a hrabanie trávnikov
Na Graniari hrabanie trávnikov
Astrová hrabanie trávnikov
Azalková hrabanie trávnikov
Školská hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Bakossova hrabanie trávnikov
Trieda SNP 2  rez živých plotov
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova hrabanie trávnikov
Nešporova hrabanie trávnikov
Kapitána Nálepku hrabanie trávnikov
Okružná kosenie trávnikov
Švermova  dokosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického hrabanie trávnikov
Družby hrabanie trávnikov
Mládežnícka hrabanie trávnikov
Mládežnícka rez živých plotov
Jilemnického rez živých plotov
Slnečná rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
Mladých budovatelov kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská-Sitnianska vnútroblok kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská hrabanie trávnikov
lokalita Sásová  rez živých plotov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!