Harmonogram prác v 29. týždni 2020

V 29. týždni (13.7.2020 - 19.7.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Golianova kosenie trávnikov
Jesenského kosenie trávnikov
ul. 9. mája kosenie trávnikov
Hviezdoslavova kosenie trávnikov
Viestova kosenie trávnikov
Belušova kosenie trávnikov
Hronské predmestie kosenie trávnikov
Cintorín Podlavice kosenie trávnikov
Cintorín Šalková kosenie trávnikov
Cesta k nemocnici hrabanie pokosenej trávy
Kollárova hrabanie pokosenej trávy
Bakossova hrabanie pokosenej trávy
MŠ 9. mája orez orgovánov
Nám. Slobody orez hrabov
Národná oprava poškodeného živého plota
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Radvanská kosenie trávnikov
Bernolákova kosenie trávnikov
Nám. Ľ. Štúra kosenie trávnikov
Švermova kosenie trávnikov
Jilemnického dokosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova dokosenie a hrabanie trávnikov
Nešporova dokosenie a hrabanietrávnikov
Podháj hrabanie pokosenej trávy
Družby hrabanie pokosenej trávy
Okružná hrabanie pokosenej trávy
Mládežnícka dohrabanie pokosenej trávy
Sládkovičova rez živých plotov
lokalita strediska 422 orez krov a stromov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka kosenie trávnikov
Karpatská kosenie trávnikov
Cintorín Sásová kosenie trávnikov
Ďumbierska hrabanie pokosenej trávy
Chabenecká hrabanie pokosenej trávy
Krivánska rez živých plotov
lokalita strediska 423 orez krov a stromov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!