Harmonogram prác v 28. týždni 2021

V 28. týždni (12.7.2021 - 18.7.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Hviezdoslavova dokosenie a dohrabanie trávnikov
Viestova dokosenie a dohrabanie trávnikov
Na Graniari dokosenie a hrabanie trávnikov
Astrová dokosenie a hrabanie trávnikov
Azalková dokosenie a hrabanie trávnikov
Školská dokosenie a hrabanie trávnikov
Jegorovova hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP hrabanie trávnikov
Bakossova hrabanie trávnikov
Severná hrabanie trávnikov
Námestie SNP rez živých plotov
Parčík Hungária rez živých plotov
29. augusta  rez živých plotov
Park OUNZ rez živých plotov
Trieda SNP 2  rez živých plotov
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Wolkerova kosenie trávnikov
Nešporova kosenie trávnikov
Kapitána Nálepku kosenie trávnikov
Okružná kosenie trávnikov
Jilemnického kosenie trávnikov
Družby kosenie trávnikov
Mládežnícka dokosenie a hrabanie trávnikov
Spojová hrabanie trávnikov
Mládežnícka rez živých plotov
Slnečná rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Strážovská kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová  rez živých plotov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!