Harmonogram prác v 28. týždni 2020

V 28. týždni (6.7.2020 - 12.7.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie trávnikov
Skuteckého kosenie trávnikov
Horné Záhrady kosenie trávnikov
Kollárova kosenie trávnikov
MŠ 29. augusta kosenie trávnikov
MŠ Šalková kosenie trávnikov
M. Rázusa hrabanie pokosenej trávy
T. Vansovej hrabanie pokosenej trávy
Bakossova hrabanie pokosenej trávy
Tr. SNP rez živých plotov
ul. ČSA orez stromov pomocou HP 27
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Jilemnického I kosenie trávnikov
Wolkerova I kosenie trávnikov
Sadová kosenie trávnikov
Gorkého kosenie trávnikov
Nešporova kosenie trávnikov
Podháj kosenie trávnikov
Družby kosenie trávnikov
Okružná kosenie trávnikov
Poľná hrabanie pokosenej trávy
Mládežnícka hrabanie pokosenej trávy
Šalgotarjánska hrabanie pokosenej trávy
Sládkovičova rez živých plotov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ďumbierska kosenie trávnikov
Beskydská kosenie trávnikov
MŠ Magurská kosenie trávnikov
Ružová hrabanie pokosenej trávy
Ul. mladých budovateľov hrabanie pokosenej trávy
Magurská rez živých plotov
Uľanka orez stromov pomocou HP 27
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!