Harmonogram prác v 27. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 27. týždni (1.07.2024 - 7.07.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Na starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Petelenova kosenie a hrabanie trávnikov
Horné záhrady kosenie a hrabanie trávnikov 
Komenského kosenie a hrabanie trávnikov
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Jegorovova kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Poľná kosenie a hrabanie trávnikov
THK kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska  kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Kráľovoholská kosenie a hrabanie trávnikov 
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov

Partneri

 Mesto Banská Bystrica