Harmonogram prác v 26. týždni 2022

V 26. týždni (27.6.2022 - 3.7.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Profesora Sáru kosenie a hrabanie trávnikov
Matuškova kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Jesenským vŕškom kosenie a hrabanie trávnikov
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája orez stromov
Bellušova orez stromov
lokalita širšie centrum mesta vyplievanie záhonov
kataster Banská Bystrica polievanie
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Spojová kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Zelená kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Tichá kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Radvaň rez živých plotov
Jilemnického rez živých plotov
Wolkerova rez živých plotov
Bernolákova orez stromov
Nové Kalište orez stromov
lokalita Fončorda vyplievanie záhonov
lokalita Radvaň, Fončorda polievanie
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Na Plaváreň kosenie a hrabanie trávnikov
Na Skalici kosenie a hrabanie trávnikov
Na Tále kosenie a hrabanie trávnikov
Na Zábave kosenie a hrabanie trávnikov
Sásovská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská orez stromov
lokalita Sásová vyplievanie záhonov
lokalita Sásová polievanie