Harmonogram prác v 26. týždni 2020

V 26. týždni (22.6.2020 - 28.6.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Kollárova kosenie trávnikov
Severná kosenie trávnikov
Bakossova kosenie trávnikov
Nám. SNP kosenie trávnikov
Nám. Š. Moyzesa kosenie trávnikov
Rímsko-katolícky cintorín dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
ulice okolo Mestského parku hrabanie pokosenej trávy
Trieda SNP II dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
Mestský park hrabanie pokosenej trávy
Tr. SNP rez živých plotov
Tr. SNP vyplievanie záhonov ruží
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie trávnikov
Spojová kosenie trávnikov
Moskovská hrabanie pokosenej trávy
Oremburská hrabanie pokosenej trávy
Švermova rez živých plotov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská kosenie trávnikov
Starohorská - Kosodrevina mozaikovité kosenie
Inovecká mozaikovité kosenie
Cintorín Uľanka kosenie a hrabanie pokosenej trávy
Magurská rez živých plotov
Cintorín Sásová rez živých plotov
sídlisko Sásová výrub suchých stromov a orezy konárov stromov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!