Harmonogram prác v 25. týždni 2022

V 25. týždni (20.6.2022 - 26.6.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
Limbová hrabanie trávnikov
Na Starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Lipová kosenie a hrabanie trávnikov
Boženy Němcovej kosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová hrabanie trávnikov
Povstalecká kosenie a hrabanie trávnikov
Mlynská kosenie a hrabanie trávnikov
Buková kosenie a hrabanie trávnikov
Na lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
Jaseňová kosenie a hrabanie trávnikov
Podlavická cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Mestský park vyplievanie záhonov
Námestie slobody vyplievanie záhonov
29. augusta rez živých plotov
Jesenského rez živých plotov
Mestský park rez živých plotov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská hrabanie trávnikov
Tulská hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Nová kosenie a hrabamie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita strediska 422 polievanie letničkových záhonov
lokalita Radvaň rez živých plotov
Jilemnického rez živách plotov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Mateja Bela kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská hrabanie trávnikov
Magurská hrabanie trávnikov
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov
Krivánska hrabanie trávnikov
Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov
Královohoľská hrabanie trávnikov
lokalita strediska 423 polievanie letničkových záhonov