Harmonogram prác v 25. týždni 2021

V 25. týždni (21.6.2021 - 27.6.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Park pod Pamätníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Jegorovova kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP dokosenie a hrabanie trávnikov
Bakossova dokosenie a hrabanie trávnikov
Severná dokosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP rez živých plotov
lokalita Mesto príprava záhonov, vysádzanie letničiek a starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova dokosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná dokosenie a hrabanie trávnikov
THK dokosenie a hrabanie trávnikov
Spojová dokosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Haškova kosenie a hrabanie trávnikov
Na Plaváreň kosenie a hrabanie trávnikov
Na Tále kosenie a hrabanie trávnikov
Javornícka dokosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská dokosenie a hrabanie trávnikov
Kráľovoholská dokosenie a hrabanie trávnikov
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!